בנייה ותיקון גיטרות

גלריה

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                              צילום יאיר סמוילוב

 

                                                                                                                                                                                   צילום אביעד בריד

                                                                                                                                                                                             צילום אביעד בריד

 

                                                                                                             צילום אביעד בריד

                                                                                                                                    צילום דורון עובד

                                                                                                                                                                           צילום דורון עובד

                                                                                                                                             צילום דורון עובד

                                                                                                                                                                                                         צילום נרי טופצ'יו

                                                                                                                                                                     צילום דורון עובד

                                                                                                                                    צילום נרי טופצ'יו

                                                                                                                צילום דורון עובד

                                                                                                                              צילום דורון עובד {מלבד תמונות של טימור עם הבס}