בנייה ותיקון גיטרות

האמבאקר לבס

Bass Humbucker1 small1האמבאקר לבס